Wie we zijn

Met een opleiding kom je verder!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst. Daarom wil het RBL BNO dat alle jongeren tussen de 5 en 23 jaar naar school gaan en een geschikt diploma halen. Daarmee maken ze meer kans op een vaste leuke baan.

Samen met zes gemeenten
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn hardnekkige maatschappelijke problemen, die over de gemeentegrenzen heengaan. Om dit goed aan te kunnen pakken, hebben gemeenten in Noordoost Brabant een Regionaal Bureau voor Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten opgericht. Deze gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss. Binnen het RBL BNO werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen. Door deze samenwerking kunnen we jongeren, hun ouders en andere partners, zoals scholen beter en sneller helpen.