Wat doen we

Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) heeft twee taken: de Leerplichtwet en de RMC-wet uitvoeren.

1. Leerplichtwet: naar school

Kinderen tot 18 jaar zijn leerplichtig totdat ze een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4, een havo of vwo-diploma halen. Ze moeten naar school. Onze leerplichtambtenaren controleren dat kinderen ook naar school gaan. Als wij signalen krijgen dat dit niet zo is, voeren we een gesprek met de leerling en de ouder(s). Dit doen we samen met de school. We bespreken waarom de leerling niet naar school gaat. We helpen problemen op te lossen, zodat de leerling weer gewoon naar school gaat. Als het nodig is, maken we vervolgafspraken. Komt een leerling afspraken niet na? In het ergste geval maken we een proces-verbaal op en krijgt de leerling en/of de ouder een straf van de rechter.

2. RMC-wet: diploma halen

Om een goede baan te vinden, hebben jongeren een diploma nodig. Met een startkwalificatie maken ze meer kans op een vaste leuke baan. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4, een havo of vwo-diploma. Onze trajectbegeleiders begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar terug naar school. Doorleren kan op veel manieren. Bijvoorbeeld vier dagen werken en één dag in de week naar school. Kan een jongere niet aan een opleiding starten door grote problemen? Dan schakelt de trajectbegeleider hulpverlening in. Bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de GGZ.