disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het RBL BNO. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het RBL BNO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel het RBL BNO met zorg bepaalt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gebroken links en de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...