contactgegevens

Telefoon
[0412] 62 90 70
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur.

E-mail
info@rblbno.nl

Post

RBL BNO
Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Land van Cuijk: Zwaanstraat 7, Cuijk
Maasland: Raadhuislaan 2, Oss
Uden/Meierijstad: Stadhuisplein 1, Veghel

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...